Kingston 8.0GB DTGE9 màu vàngTAGS:
Nhận xét sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm