HDD Lacie 5Big v2 network 10TB - RJ45, 10/100/1000 / USB / eSATA expansion - RAID 0. 1, 5, 5 (+), 6, 10 , (5 x 2TB hot-swappable disks)TAGS:
Nhận xét sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm khác