HDD Lacie 4Big Quadra 8TB - USB 2.0 / FW400 / FW800 / eSATA- RAID 0, 5(+), 3(+),10 (4 x 2TB hot-swappable disks)TAGS:
Nhận xét sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm khác