HDD Lacie 2Big v2 Network 2TB - RJ45, 10/100/1000 / USB / eSATA expansion , - RAID 0,1. (2 x 1TB hot-swappable disks)TAGS:
Nhận xét sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm khác