HDD Lacie 2Big Quadra 6TB 2 xThunderbolt, 7200rpm- Raid 0, 1 MIX (2 x 3TB swappable hard disks)TAGS:
Nhận xét sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm khác