HDD Lacie 2Big Quadra 4TB USB 3.0 / FW 400/ FW800 / eSATA - RAID 0 (Fast) Raid 1 (safe), MIX (2 x 2TB hot-swappable disks)TAGS:
Nhận xét sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm khác