HDD Lacie 2Big NAS 4TB - - 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX / USB / eSATA - RAID 0,1. (2 x 2TB hot-swappable disks)TAGS:
Nhận xét sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm khác